notulen jaarvergadering 23 mei 2017

Notulen 49e Algemene Ledenvergadering CV De Raore Schutters 

Aanwezig bestuur:

Hein Rutten, Marleen Kroes, Michelle Covers, Arjen Keidel, Michiel Balster, Anuschka Janssen Bouwmeester

Aanwezige leden:Jan Jaspers, Betsie Jaspers, Hans Priems, Marieke de Best, Leon Terlouw, Rob Danen, Elly Danen, Diny Beelen, Fons Jansen, Harrie de Haan, Angelina Noij, Jos Kuiltjes, Vincent Arts, Tonny Gerrits, Jan Kerkhoff, Tiny Poos, Johan Jaspers, Paul Noij, Mathieu Jenniskens, Rein Stevens, Peter Smulders

Afwezige Leden met kennisgeving: Bas Janssen Bouwmeester, Yvonne en Desiree Savelkoul, Anja Kerkhoff, Frank en Debbie Paau, Tommy en Joyce Kroes, Jurgen en Wendy Noy, Geertjan en Ans Houtman, John en Loes Verhoeven, Peter Verhoeven, Monique en Frank Lensen, Anita Jansen, Antal Kroes, Bianca Balster, Ramona Rutten, Mathieu de Best, Corry Beelen, Toon Gerrits, Elly Kuiltjes, Thea Arts, Stina Jaspers, Wilma Jenniskens

 

1 Opening:

Marleen Kroes opent de vergadering met een welkom aan alle aanwezigen en vraagt allen te gaan staan voor een minuut stilte voor alle overleden leden.

Agenda word vastgesteld door het bestuur. Marleen deelt mee dat Michiel Balster dit jaar aftreed als bestuurslid en niet herkiesbaar is.

Opmerking Jan Jaspers: Er moet ieder jaar een bestuurslid uit het dagelijks bestuur aftredend zijn en evt herkiesbaar. Uitgelegd waarom dit nu niet het geval is. Vanaf volgend jaar is dit weer kloppend.

2 Notulen 48ste ALV d.d 24 mei 2016:

De notulen lagen vanaf 20.15 uur ter inzage. Één vraag van Jan Jaspers: Is het mogelijk dat de achternamen bij de rondvraag vermeld worden zodat duidelijk is wie de vraag stelt. Dit gaan we voortaan doen. Notulen worden door de vergadering goedgekeurd en ondertekend. Met dank aan Yvonne Savelkoul.

3 Ingekomen stukken:

Er zijn geen ingekomen stukken.

4 Mededelingen:

-De koffie en Thee zijn aangeboden door Peter en Yvonne. Bedankt hiervoor.

-Contract met Naovenant loopt, zij komen volgend jaar weer optreden. 

-Contract met Dance Fun loopt nog, word ieder jaar opnieuw bekeken afhankelijk van de presentatie.

-Muziek voor alle avonden word aan gewerkt.

-Stoepkrabben was heel goed bezocht.

-Marleen Kroes bedankt alle commissies en vrijwilligers voor hun inzet voor de vereniging.

-Marleen Kroes deelt mee dat de lidmaatschapskaartjes worden afgeschaft. Bij opgave voor de BB krijg je als lid voortaan een kaartje met een reserveringsnummer. Opmerking Jan Jaspers: De statuten zeggen dat je als lid een bewijs van lidmaatschap nodig hebt. Uitgelegd dat we veel werk hebben met het maken en rondbrengen van de kaartjes en dat ze in principe alleen gebruikt worden voor de BB.

5 Jaarverslag seizoen 2016/2017:

Anuschka Janssen Bouwmeester leest het jaarverslag voor. Vergadering bedankt hiervoor met een applaus.

6 Jaarverslag jeugedcommissie seizoen 2016/2017:

Leon Terlouw leest het jaarverslag voor. Vergadering bedankt met een applaus. Marleen Kroes bedankt Leon en de overige commissieleden voor hun inzet.

7 Financieel jaarverslag 2016/2017:

Het financiele jaarverslag word uitgedeeld. Michele Covers geeft hierop een mondelinge toelichting.

Kascontrole commissie bestond uit Fons Jansen en Hans Priems.

Hans geeft aan dat ze geen onregelmatigheden hebben kunnen vinden. Het zag er goed uit. Complimenten voor de penningmeester. Marleen Kroes bedankt de kascontrole commissie en de penningmeester.

Kascontrole commissie 2017/2018 Fons Janssen en Gerard de Valk

Peter Smulders word reservelid.

De financiele stukken worden weer ingenomen.

8 Programma 2017/2018:

Zaterdag 05-10-2017                 Stoepkrabben

Zondag 05-11-2017                   Jeugdprinsenbal

Zaterdag 11-11-2017                 Prinsenbal

Zaterdag 06-01-2018                 Zittingsavond

Zondag 07-01-2018                   Prinsenreceptie

Zaterdag 27-01-2018                 Themafeest

Zondag 28-01-2018                   Senioren middag

10 t/m 13-02-2018                     Carnaval

Aan het begin van het seizoen word er huis aan huis een flyer verspreid met alle data van het komende seizoen erop vermeld. Dit word ook op de site vermeld.

9 Bespreking clubhuis:

Stemming geschiedt d.m.v. handopsteken. 

Op één stem na stemt iedereen voor Cafe Kanaalzicht als clubhuis. 

PAUZE             PAUZE             PAUZE             PAUZE             PAUZE             PAUZE

10 Rondvraag:

Jan Jaspers:

 Deelt mee dat dit de 50ste vergadering is. De eerste was de oprichtingsvergadering. Dit is dus de 49ste ledenvergadering.

Mist het puntje op de agenda dat er een bestuurslid aftreed. Klopt moet er in het vervolg wel op vermeld worden.

Senioren middag loopt terug.

Angelina Noij:

Ouderen waarderen de senioren middag zeer zeker wel. Nu was het een keer minder druk wellicht is het volgend seizoen weer drukker.

Diny Beelen:

Geeft aan het jammer te vinden dat nu 3 maanden na de carnaval de foto’s nog niet op de site staan.

Bedankt iedereen voor de leuke BB namens haarzelf en Joep Kroes.

Tonny Gerrits:

Geeft aan de mail met de uitnodiging voor de vergadering niet te kunnen openen. Aangegeven dat uitnodiging ook per post zal komen voortaan.

Vincent Arts:

Heeft een mail gehad van het Oranje fonds over betrekken van ouderen bij activiteiten. Vincent stuurt deze mail door naar het bestuur.

Johan Jaspers:

Geeft aan dat er tijdens de optocht naar gekeken moet worden wat wel en niet gemotoriseerd is goed ingedeeld moet worden.

Hier is inmiddels al over gesproken. Word beter naar gekeken.

Michiel Balster:

Michiel bedankt iedereen voor de fijne samenwerking tijdens zijn bestuursperiode.

11 Sluiting:

Marleen Kroes sluit om 21.45 uur de vergadering. Bedankt iedereen voor het welslagen van afgelopen seizoen en voor zijn/haar komst vanavond. Wenst iedereen alvast een fijne vakantie en tot ziens bij het stoepkrabben en anders op het prinsenbal.

 

Copyright © 2008 - 2018 CV De Raore Schutters