Agenda jaarverg

1. Opening, vaststellen agenda

2. Notulen 48e Algemene Ledenvergadering d.d. 24 mei 2016 (deze liggen vanaf 20.15 uur ter inzage bij café Kanaalzicht)

3. Ingekomen stukken

4. Mededelingen: a. Contracten b. Commissies

5. Jaarverslag seizoen 2016-2017

6. Jaarverslag jeugdcommissie seizoen 2016-2017

7. Financieel jaarverslag seizoen 2016-2017 a. verslag penningmeester b. verslag commissie kascontrole c. verkiezing reserve kascontrole

8. Programma seizoen 2017-2018

9. Bespreking clubhuis

PAUZE

10. Rondvraag

11. Sluiting

 

 

Copyright © 2008 - 2018 CV De Raore Schutters