notulen jaarvergadering 15 mei 2018

Notulen 50ste Algemene Ledenvergadering c.v. De Raore Schutters.   

Datum: 15 mei 2018

Plaats: Café Kanaalzicht.

Aanwezig bestuur:

Hein Rutten, Marleen Kroes, Michèle Covers, Arjen Keidel, Anuschka Janssen Bouwmeester, Chris Hoogeveen, Yvonne Savelkoul

Aanwezige leden: Jan Jaspers, Betsy Jaspers, Hans Priems, Marieke de Best, Leon Terlouw, Rob Danen, Elly Danen, Diny Beelen, Angelina Noij, Jos Kuiltjes, Tonny Gerrits,Tiny Poos, Paul Noij, Mathieu Jenniskens, Rein Stevens, Peter Smulders, Koos de Best, Nicky JanssenBouwmeester, Kimberley JanssenBouwmeester, Michèl Poos, Robert-Jan Tax, Gunther de Best, Anouk Verhoeven, Frank Hoogstraten, René Jetten, Wim van Rossum, Gerard de Valk, Paul Kuhnen.

Afwezige Leden met kennisgeving: Harry en Gerry de Haan, Desiré Savelkoul, Frank en Debby Paau, Tommy en Joyce Kroes, Geertjan en Ans Houtman, John en Loes Verhoeven, Peter Verhoeven, Pieter Bartlema, Marcel Paau, Johan en Stina Jaspers, Ferdi Roelofs, Vincent Arts, Twan en Conny Kesseler, Anke Tax, Eric en Diana Poos, Bas JanssenBouwmeester, Ramona Rutten, Kim Stevens, Antal Kroes, Jaap, Ramon en Roniek Jaspers, Corry Beelen, Lidy Priems, Bart Covers, Leonie Jetten, Mathieu de Best, Ronald en Marieke Jetten, Toine Lamers, Toon Gerrits,

 

1. Opening:

Marleen Kroes opent de vergadering met een welkom aan alle aanwezigen en vraagt allen te gaan staan voor een minuut stilte voor alle overleden ereleden en  leden.

Agenda word vastgesteld door het bestuur.

 

2. Notulen 49ste ALV d.d 23 mei 2017:

De notulen lagen vanaf 20.15 uur ter inzage. Geen op- of aanmerkingen. Hierbij worden de notulen goedgekeurd. Met als aantekening dat niet iedereen de agenda heeft ontvangen,

 

3. Ingekomen stukken:

Privacy wetgeving, de vereniging is aan het bekijken of wij daaraan voldoen. Het heeft in ieder de aandacht.

 

4a. Mededelingen:

-De koffie en Thee zijn aangeboden door Peter en Yvonne. Bedankt hiervoor.

-Contract met Naovenant loopt, zij komen volgend jaar weer optreden.

-Contract met Dance Fun loopt nog, word ieder jaar opnieuw bekeken afhankelijk van de presentatie.

-Muziek voor alle avonden word aan gewerkt.

b. Commissies:

bij de jeugdcommissie is Ramona Rutten gestopt zij wordt opgevolgd door Wendy Albers

Boerenbruiloftcommissie blijft ongewijzigd.

Marleen Kroes bedankt alle commissies en vrijwilligers voor hun inzet voor de vereniging.

 

5. Jaarverslag seizoen 2017/2018:

Anuschka Janssen Bouwmeester leest het jaarverslag voor. Vergadering bedankt hiervoor met een applaus.

 

6. Jaarverslag jeugdcommissie seizoen 2017/2018:

Leon Terlouw leest het jaarverslag voor. Vergadering bedankt met een applaus. Marleen Kroes bedankt Leon en de overige commissieleden voor hun inzet.

 

7. Financieel jaarverslag 2017/2018:

Het financiele jaarverslag word uitgedeeld. Michele Covers geeft hierop een mondelinge toelichting.

Kascontrole commissie bestond uit Fons Jansen en  Peter Smulders.

Peter geeft aan dat ze geen onregelmatigheden hebben kunnen vinden. Het zag er goed uit. Complimenten voor de penningmeester. Marleen Kroes bedankt de kascontrole commissie en de penningmeester.

Kascontrole commissie 2018/2019 Gerard de Valk en Peter Smuldrs

Koos de Best wordt reservelid.

De financiele stukken worden weer ingenomen.

 

8. Programma 2018/2019:

Zaterdag 06-10-2018             Stoepkrabben

Zondag 11-11-2018                  Jeugdprinsenbal

Zaterdag 17-11-2018              Prinsenbal

Zaterdag 12-01-2019             Zittingsavond

Zondag 13-01-2019                 Prinsenreceptie

Zaterdag 09-02-2019            Themafeest

Zondag 10-02-2019                Senioren middag

02 t/m 05-03-2019                 Carnaval

Zaterdag 04-05-2019             Stoepkrabben

Aan het begin van het seizoen word er huis aan huis een flyer verspreid met alle data van het komende seizoen erop vermeld. Dit is al ook op de site vermeld.

 

9. Bespreking clubhuis:

Stemming geschiedt d.m.v. handopsteken.iedereen stemt weer voor Café Kanaalzicht als clubhuis.

 

PAUZE            PAUZE            PAUZE            PAUZE            PAUZE            PAUZE

 

10. Bestuusverkiezing:

De aanwezigen kunnen stemmen op Anuschka als voorzitter en op Chris Hoogeveen, Anouk Verhoeven en Frank Hoogstraten als nieuw bestuurslid. Tonny Gerrits en Elly Danen lezen de stemmen voor. Allen worden gekozen door de aanwezige leden. Anouk en Frank nemen plaats bij het bestuur.

 

11. Rondvraag:

Rene Jetten vraagt of het mogelijk is om bij de boerenbruiloft en zittingsavond de tafels anders neer te zetten zodat er minder lege open plekken zijn. Dit is al besproken door het bestuur met de commissie en Terp wordt volgend jaar dus verandert.

 

Hans Priems vraagt of Naovenant volgend jaar ook weer aanwezig is, Ja dat is zo.

 

Jan Jaspers vraagt of het bestuur aandacht heeft gehad voor het overlijden van één van de ereleden. Ja dat heeft het bestuur gehad. Verder deelt hij mede dat de lijst met onderscheidingen niet meer in het café hangt en dat er nu dus niet meer gekozen kan worden welke onderscheiding iemand van de vereniging die dat verdient, gegeven kan worden, Ondanks dat de lijst er niet meer hangt kan er uiteraard nog altijd gekozen worden om iemand van de vereniging een onderscheiding/medaille uit te reiken, dit kan dan aan het bestuur worden voorgelegd.

 

Rob Danen vond dat het aansnijden van het krentenbrood tijdens de boerenbruiloft een grote flop was. Hij vraagt of er naar een oplossing gekeken kan worden. Dit heeft het bestuur ook al opgepakt en dit wordt volgend jaar anders gedaan.

 

Robert-Jan Tax en Angelina Noy delen mede dat zij de muziek op zondagavond niet goed vond. Dit is al teruggekoppeld met Peter Smulders. Het bestuur overlegt samen met Peter de keuze van de muziek. In het vervolg, als er onvrede is over de muziek, dit op de avond zelf met Peter opnemen zodat hij er direct iets aan kan doen.

 

Tonny Gerrits vraagt of de pages en de Raad van Elf aanblijven, ja dit is zo.

 

Yvonne Savelkoul en Marleen Kroes bedanken iedereen voor de prettige samenwerking en wensen de nieuwe bestuursleden veel succes.

 

11. Sluiting:

Anuschka JanssenBouwmeester sluit om 21.50 uur de vergadering. Bedankt iedereen voor het welslagen van afgelopen seizoen en voor zijn/haar komst vanavond. Wenst iedereen alvast een fijne vakantie en tot ziens bij het stoepkrabben en anders op het prinsenbal.