Aanmelden optocht

De carnavalsoptocht vindt plaats op zondag 3 maart 2019 en start om 13.30 uur. Het opstellen voor de optocht vangt aan om 13.00 uur. Zorg ervoor, mede in verband met de jurering, datje tijdig aanwezig bent. De prijsuitreiking is 's-avonds om 21.30 uur in Café Kanaalzicht.

Met het invullen van onderstaand formulier kun je je aanmelden voor de carnavalsoptocht op zondag 3 maart 2019 in Heumen.

Het deelnemen aan de optocht geschied volgens een aantal regels die in acht genomen moeten worden: 

 1. Alle wagens worden opgesteld op de Boomgaard.
 2. Waar je ook vandaan komt, je rijdt via de Dorpstraat (langs Café Kanaalzicht") en de Oude Boterdijk de Hosterd op, bij T -splitsing links af en deze straat blijven volgen.
 3. Enkelingen, Paren en Groepen, stellen zich op in de Maasstraat en je wordt verzocht bij het juiste nummer rechts van de weg plaats te nemen.
 4. Het deelnemersnummer dient in verband met de jurering goed zichtbaar te worden gedragen/bevestigd, bij wagens op de voor- en achterzijde.
 5. Na de optocht de nummers in te leveren bij Café Kanaalzicht bij één van de aanwezige bestuursleden.
 6. Volg de aanwijzingen op van Politie en/of routecommissarissen.
 7. Elke deelnemer die aan de optocht meedoet in een gemotoriseerd aangedreven voertuig dient dat voertuig te hebben verzekerd. Wij houden ons het recht voor om het verzekeringsbewijs en het rijbewijs te laten tonen.
 8. Elke deelnemer moet zelf een verzekering (WA) afsluiten voor het meedoen aan de optocht.
 9. Als u een gemotoriseerd aangedreven voertuig heeft, dan wordt u ingedeeld bij de wagens.
 10. Humor en creativiteit hoort thuis in de carnavalsoptocht, maar gebruik geen kwetsende of discriminerende teksten en gedragingen.
 11. Zorg voor deugdelijk gebouwde wagens en rijdt voorzichtig.
 12. Dronken chauffeurs worden vanzelfsprekend zelf aansprakelijk gesteld voor de door hen aangerichte schade, de verzekering dekt door hen aangerichte schade niet. Dit laatste geldt ook voor deelnemers zonder rijbewijs.
 13. Geen enkel bezit en/of gebruik van alcoholische dranken door bestuurders van carnavalswagens en door deelnemers aan optochten onder 18 jaar.
 14. Geen zichtbaar alcoholgebruik tijdens de eigen optocht door de prinsenwagen en raad van elf, hiermee vervullen zij een voorbeeldfunctie die andere deelnemers natuurlijk mogen volgen.
 15. (Hinderlijk) opzichtig alcoholgebruik wordt door alle deelnemers achterwege gelaten.

Naast voornoemde regels dient men zich eveneens te houden aan de "Spelregels rond carnavalsoptochten 2016" (link) zoals door de Gemeenten en Politie afgekondigd.

Het Bestuur van CV De Raore Schutters kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade veroorzaakt door deelnemers voor, tijdens en na de optocht, en wenst u allen een veilige en plezierige optocht toe.

Wanneer je je aanmeldt middels het onderstaande formulier, en op verzenden hebt gedrukt, ga je akkoord met voornoemde regels.

 

Copyright 2015 - 2018 © De Raore Schutters

Alle velden met een * zijn verplicht!
*  
*  
*  
*  
*